A Piece of History: Founder Friends

The ico-D Friend classification originated in 1991 with seed donations contributed by 68 founders from Japan. Founder Friends have been honoured as Lifetime Friends.

These generous individuals have been given special certificates attesting to their contributions.

Ando Kanesato
 Aoba | Masuteru 
Awazu | Kiyoshi
 Baba | Yuji
 Endo | Susumu
 Fukano | Tadasu
 Fukuda | Shigeo
 Funabashi | Zenji
 Furumura | Osamu 
Hayakawa |Yoshio
 Hayashi | Kyozo
 Higurashi | Shinzo 
Hosoya | Gan
 Inoue | Tsuguya 
Irie | Kensuke 
Ishiguro | Norio 
Ishioka | Eiko
 Kamekura | Yusaku
 Kamijyo | Takahisa 
Kanamori | Shuichi
 Kanome | Takashi
 Kataoka | Osamu 
Katsui | Mitsuo
 Kawakita | Hideya 
Kizawa | Kuni
 Kojima | Ryohei
 Kojima | Takeshi
 Kojitani | Hiroshi 
Kunito | Teruyuki
 Maezawa | Kenji
 Manzen | Hiroshi
 Masuda | Tadashi
 Matsumoto | Takaharu 
Matsumoto | Toru Matsunaga | Shin
 Mochizuki | Hidetake
 Mukai | Hideo
 Nadamoto | Tadahito
 Nagai | Kazumasa
 Nakajo | Masayoshi
 Nakamura | Makoto
 Nakanishi | Motoo 
Nakashima | Yoshifum 
Niijima | Minoru
 Numata | Nozomi
 Ohi | Kiyomu
 Ohta | Tetsuya 
Ohtaka | Takeshi
 Ota | Kazuhiko Rikiishi | Yukio 
Saito | Minoru
 Sakane | Susumu
 Sano | Kan
 Sato | Hiroshi
 Sato | Koichi
 Sato | U.G.
 Sugita | Keiji
 Sugita | Yutaka
 Tanabe | Masakazu
 Tanaka | Ikko
 Taniguchi | Masakazu 
Tazumi | Shiro
 Toda | Masatoshi
 Tomoeda | Yusaku
Tsujimura | Nobuhiro
 Yamana | Arise
 Yamashiro | Ryuichi
 Yamashita Shinji